Kontakt

Mestský úrad
Radničné nám. 1
969 24  Banská Štiavnica
tel. 045/694 96 13, 045/6949655
e-mail: msu@banskastiavnica.sk
henrieta.godova@banskastiavnica.sk
www.banskastiavnica.sk
 
Informačné centrum mesta Banská Štiavnica
Nám. sv. Trojice 6
969 01  Banská Štiavnica
tel. 045/694 96 53
e-mail: ic@banskastiavnica.sk