Kalendár akcii

Podujatia v Banskej Štiavnici a okolí

Banská Štiavnica

Zimomravenie (február) – niekoľkodňový rodinný festival plný hier, divadla, tvorivých dielní a rôznych prekvapení

Zimné 4 živly – zimná verzia obľúbeného filmového seminára

Festival kumštu, remesla a zábavy (máj) – nikde inde nespoznáte tradičné remeslo v takom atraktívnom prostredí, ako za hradbami Starého zámku. Najstarší miestne festival zameraný na tradičné i novšie remeslá, s pútavým programom najmä pre deti.

Víkend strachu a smiechu (máj) Starý zámok

Noc múzeí a galérií (máj) Slovenské banské múzeum

Envirofilm (máj/jún) – medzinárodný festival filmov o životnom prostredí

Flora Magica (jún) – podujatie plné kvetov a ich aranžérov

Festival priateľov zeme (júl)

Festival Bachovej hudby – Bach Trubite (júl) - pocta Bachovi, Bach Tribute chce priniesť nový pohľad na Bachove skladby, chce ukázať na krásu skladieb a priviesť návštevníkov do veľkolepej atmosféry

Štiavnický živý šach (júl) – história sa mení na prítomnosť počas jedinečného podujatia, ktoré vrcholí nočnou partiou živých figúrok, plnou šermiarskych súbojov

Festival peknej hudby (júl) – festival klasickej hudby

Štyri živly (august) – filmový seminár

Nezabudnuté remeslá (august) - trh tradičných remesiel a folklóru, najväčšie podujatie svojho druhu v banskoštiavnickom regióne - takmer 100 predajcov, výnimočná ponuka i atmosféra

Osmidiv (august) – benefičný koncert pre osoby s mentálnym postihnutím

Cap á l´Est (august) – európsky festival poézie, divadla a hudby

Salamandrové dni (september) – keď chcete zažiť niečo jedinečné, nevynechajte tradičný Salamandrový sprievod. Tri stovky veselých i vážnych postáv v kostýmoch zachytávajú históriu mesta v kocke, pre deti je nachystaný aj bohatý sobotný program.

Turci idú! (september) – Štiavnicu Turci nikdy nedobyli. Dobová rekonštrukcia súboja oddielu janičiarov s uhorskou šľachtou v nádhernom okolí banskoštiavnickej Kalvárie.

Mikulášsky týždeň (december) – vianočné podujatia pre celú rodinu – príchod sv. Mikuláša, trhy, divadelné prestavenia a koncerty

Štyavnycký vjanočný jarmok (december)

Okolie

Svätý Anton

Chovateľská prehliadka poľovníckych trofejí (marec) – tradičné stretnutie poľovníkov v sýpke pri kaštieli

Svätoantonský Hajnal (marec) – fašiangový sprievod masiek a pouličného divadla

Stavanie mája a Majáles na rínku (máj) – oslava mladosti a radosti zo života

V šľapajach Michala Buzalku (máj) – pešia púť na trase Svätý Anton – Staré Hory

Výstava slávnostného a poľovníckeho stolovania: Prestreté (máj) Kaštieľ vo Svätom Antone

Noc múzeí a galérií v kaštieli vo Svätom Antone (máj)

Z rozprávky do rozprávky (jún) – súťaže, hry, rozprávky a prekvapenia pre deti

Detské dni sv. Huberta (jún) – dni plné zábavy pre malých poľovníkov a lesníkov

Leto s Paradájz Pikčr (júl – august) – divadelné predstavenia na nádvorí kaštieľa

Dni sv. Huberta (september) - XXIV. ročník celoslovenských poľovníckych slávností s tradičným bohatým programom nielen pre poľovníkov

Tekvicový festival (september) – súťaže vo vyrezávaní tekvíc, tekvicové maškrty a tekvicová zábava

Svätoantonská heligónka (november) – 12. ročník celoslovenskej prehliadky hry na heligónku

Najkrajšia dovolenková fotografia 2014 (november) – celoslovenská fotografická súťaž, vyhodnotenie, vernisáž

Svätoantonské vianočné trhy (december) - ochutnávka tradičných vianočných regionálnych špecialít, súťaž vo varení kapustnice, ukážky vianočných zvykov... a možno príde aj Mikuláš...

Vianoce pre zvieratká (december) – deti aj tento rok pripravia zvieratkám štedré Vianoce v parku

Štiavnické Bane

Fašiangy na Piargu (marec)

Stavanie mája (apríl)

Rezbársky deň (júl)

Country bál (október)

Ľadové medvede (november)

Ilija

Pochovávanie basy (marec) – fašiangová zábava s tradičným polnočným pochovávaním basy

Počúvadlo

Rozprávkový les (máj)

Budenie Sitnianskych rytierov (jún) – Počúvadlianske jazero – rytierske dni pre malých aj veľkých, otvorenie letnej turistickej sezóny

Sitnoblues (august)

Sitnianska paškrta (august) – regionálny festival varenia kotlíkových špecialít a súťaž vo varení regionálnych jedál v kotlíku

Baďan

Furmanské preteky (jún) – súťaž ťažných koní pri práci s drevom

Podsitnianske dni hojnosti – Odievanie v Honte (júl) - folklórny ľudový festival zameraný na návrat k ľudovým zvykom a tradíciám

 

Aktuálnu ponuku podujatí v Banskej Štiavnici a okolí nájdete na internetovej stránke www.banskastiavnica.sk