Predstavenie

Vitajte v Banskej Štiavnici!

Vitajte v Banskej Štiavnici a nechajte sa unášať starobylou históriou a neobyčajným pôvabom tohto mesta. Niektorí hovoria, že najkrajší je pohľad na mesto v prvých ranných lúčoch slnka. Veniec kopcov okolo neho je už naplno ožiarený, hoci dolina so strechami a vežami sa ešte len prebúdza z nočného spánku. Podľa iných sú najkrajšie štiavnické večery, keď sa z hôr zakráda súmrak a zapadajúce slnko z neho nakrátko vystrihne chrám na vrchole Kalvárie ako unikátny šperk. Sú to chvíle pokoja a harmónie. A to je jedna z hlavných hodnôt, ktorú Vám v tomto uponáhľanom svete ponúkame.

Pri prechádzke strmými uličkami mesta pocítite autentický dotyk s minulosťou, okúsite svojské čaro okolitej krajiny poznačenej stopami dlhoročnej ťažby drahých kovov. Jej malebná podoba je výsledkom jednoty prírodných daností a úsilia človeka využiť ich vo svoj prospech. Pohľadmi na ňu sa môžete potešiť na peších túrach, cyklistických výletoch či bežkárskych tratiach. Okrem toho sú tu aj zrkadlové hladiny vodných nádrží, chýrnych štiavnických tajchov. Dokonale splývajú s prírodou a človeku sa ani nechce veriť, že sú výsledkom rýdzo technických riešení. Nesmieme však zabudnúť aj na bohatý kultúrny život v meste, pohodlné ubytovanie v romantickom prostredí.

Zápis historického mesta Banská Štiavnica a technických pamiatok v jeho okolí do Zoznamu svetového dedičstva UNESCO. Súlad prírody a aktivít človeka bol dôvodom zápisu historického mesta Banská Štiavnica a technických pamiatok v jeho okolí do Zoznamu svetového dedičstva UNESCO dňa 11. 12. 1993 v kolumbijskej Cartagene. Rýchly rozkvet a sláva slobodného kráľovského mesta Banská Štiavnica priamo súviseli s jeho bohatými rudnými žilami a možnosťami ich exploatácie. Priamym dôkazom významu mesta je nielen jeho značná rozloha už v románskom období, ale i výstavnosť architektúry. Reprezentatívny stred mesta, ktorý sa doformoval v priebehu 16. storočia, charakterizujú popri rozsiahlych goticko-renesančných meštianskych domoch i mestská radnica a neskorogotický kostol sv. Kataríny. V rovnakom období bol vybudovaný aj fortifikačný systém, z ktorého dnes stojí barokovo upravená Piarska brána. Neoddeliteľnou súčasťou pamiatkového fondu mesta sú i rozsiahle komplexy technických diel, ktoré súvisia s ťažbou a spracovaním polymetalických rúd: šachty, štôlne, ťažobné veže, klopačka, dômyselný vodohospodársky systém kanálov a tajchov tvoriaci súčasť krajinárskeho prostredia, ako aj objekty prvej Baníckej a lesníckej akadémie v Európe.

Zápis mesta medzi najvýznamnejšie pamiatky sveta priniesol nový impulz pre jeho cieľavedomú a systematickú obnovu, dal podnet na rozvoj ekonomických aktivít, na rozvoj kultúry a školstva. Napriek ukončeniu banskej činnosti pribudli nové zariadenia cestového ruchu, hotely, penzióny, pribudli zrekonštruované architektonické pamiatky, začala obnova unikátneho vodohospodárskeho systému, do mesta sa vrátilo vysoké školstvo a do zabudnutia neupadli ani slávne akademické a banícke tradície.Významnou udalosťou pre mesto bol aj zápis Banskoštiavnického Salamandra do Reprezentatívneho zoznamu nehmotného kultúrneho dedičstva Slovenska v roku 2013.

 

zdroje:

Banská Štiavnica 7x7, 2010

Slovensko v klenotnici UNESCO, 2005

http://www.pamiatky.sk/sk/page/banska-stiavnica-a-technicke-pamiatky-okolia