Kalendár akcii

KALENDÁR VYBRANÝCH PODUJATÍ
organizovaných na území mesta Bardejov

 

  OBLASŤ KULTÚRY A SPOLOČENSKÝCH PODUJATÍ

Január

Oslavy Oslobodenia Bardejova –spojené s ukážkami rekonštrukcie bojov z II. sv   

                                                       vojny v rámci oslobodenia Bardejova

Cena  primátora  - slávnostné odovzdávanie ceny primátora mesta za príslušný rok

Február

Vivodzeňe kačura – kultúrne podujatie programovo založené na tradícii záveru

                                  fašiangového obdobia so zabíjačkou v regióne Horného Šariša

 

Marec

Bardejovská hudobná jar – súbor jarných koncertných vystúpení

Medzinárodný deň žienslávnostný koncert s  komponovaným programom

                                           venovaný sviatku všetkých žien

Apríl

 

Máj

Jazdecké preteky v parkúrovom skákaní - kultúrno-športovo-zábavné podujatie pre

                                                                     deti a dospelých

Otváranie fontán – slávnostný akt otvorenia fontán v meste

Deň matiek – hudobný program v deň, v ktorom  celý svet vzdáva hold všetkým

                       matkám

Jún

Hry rytiera Rolanda  a Dni mesta – oslavy  výročia prvej písomnej  zmienky

                                                            o Bardejove a pestrý program so zvykoslovím

                                                            spojené s oslavami Dňa mesta

Jánske ohne – oslavy letného slnovratu so zapálením jánskej vatry na Radničnom

                         námestí

Bardejovské hudobné leto –  zmes letných koncertných vystúpení

Slovenské tango - medzinárodný festival malých dychových hudieb spojený s autorskou súťažou nových skladieb

Júl

Cyrilo-metodské oslavy – kult.-spoločenské podujatie osláv príchodu sv. Cyrila a sv.

                                          Metoda na Veľkú Moravu

Organové dni Jozefa Grešáka – každoročný cyklus medzinárodného organového festivalu v dvoktýždňových intervaloch v Bazilike sv. Egídia

Kultúrne leto Bélu Kélera- súbor komorných koncertov bardejovského rodáka B.

                                             Kélera

Medzinárodné hudobné leto – súbor komorných koncertov

Bažant kinematografia – filmové predstavenia pod holým nebom na Radničnom námestí

Dychové odpoludnia v Promenádnom parku – vystúpenia folklórnych súborov z Bardejova a okolia

August

Hornošarišská nedeľa –

Prehliadka rusínskeho a šarišského folklóru – súbor nedeľných vystúpení v skanzene v Bardejovských Kúpeľoch

Bardejovský jarmok s uličkou remesiel– v posledný augustový víkend najvychýrenejší  tradičný jarmok na Východnom Slovensku s bohatým kultúrnym programom a množstvom sprievodných podujatí v starobylom Bardejove

Medzinárodný zraz motorkárov – podujatie pre milovníkov rýchlych kolies

Bardejovská paleta - medzinárodný maliarsky plenér

Prehliadka rusínskeho a šarišského folklóru

 

September

Bardejovská hudobná jeseň – zmes jesenných koncertov

Mosty medzi mestami - medzinárodný hudobný festival Pontes v mestách UNESCO

Október

Úcta k starším – tradičné podujatie s kultúrnym programom venované skôr

                            narodeným

Uzamykanie fontán – slávnostný akt uzamknutia  fontán na zimný spánok

                                    originálnym kľúčom

November

Mesiac fotografie – fotosalón Bardejovskej amatérskej fotografie

December

Mikuláš – vítanie Mikuláša na Radničnom námestí s rozdávaním darčekov pre

                  najmenších

 Spomienka na Johna Lennona -  pietny akt k spomienke J. Lennona v „Parčíku

                                                         J. Lennona 

Makovická struna – tradičná prehliadka rusínskych a ukrajinských piesní

Vianočný jarmok remesiel – ľudový jarmok spojený s predajom vianočného tovaru

Vítanie Betlehemského svetla – privítanie svetla z Betlehemu - posla pokoja

                                                     a radosti na Radničnom námestí

Silvester a oslavy príchodu Nového roka – oslavy v posledný deň roka spojené

                                                                       s ohňostrojom a privítaním Nového roka

 

 

 

 

 

  OBLASŤ ŠPORTU A MLÁDEŽE

Január

Memoriál Vladimíra Savčinského – športová súťaž  v skokoch do výšky

Február

Anketa o najúspešnejších športovcov a športové kolektívy okresu Bardejov – slávnostná akadémia s vyhlásením výsledkov najúspešnejších športovcov a kol.

Memoriál Vladimíra Vančišina v hádzanej – športová súťaž starších aj mladších žiakov v hádzanej

Marec

Deň učiteľov – mestské oslavy Dňa učiteľov spojené s ocenením pedagógov

Medzinárodný turnaj Bardejov prípraviek v ľadovom hokeji

Apríl

Medzinárodná veľká cena o pohár primátora mesta v jude žiakov, dorastencov a juniorov

Súťaž mladých hasičov Plameň

Máj

Preteky o Štít mesta Bardejov – súťaž v športovom rybolove

Jún

Deň detí – oslavy dňa najmenších

Rozlúčka s predškolákmi – slávnosť, na ktorej sa budúci školáčikovia rozlúčia s materskou školou

Hrnčiarska nedeľa-

 

Júl

Kúpeľná 13 – tka - medzinárodné bežecké preteky v areáli Bardejovských Kúpeľov,

                                 kde sa beží 13 km trať

Memoriál Jána Šotta vo futbale

Memoriál Jány Kurtyho vo futbale

August

Medzinárodný turanj žiakov o pohár primátora mesta v ľadovom hokeji

Turistický prechod kúpeľnými mestami

September

Deň prváka –slávnostná akadémia pre tých, ktorí prvýkrát prekročia brány škôl s kultúrnym programom

Hasičská súťaž – súťaž kolektívov v hasičstve o pohár primátora mesta

Cena Jána Sidimáka – medzinárodný turnaj kadetiek v basketbale

Celoslovenské kolo II. ligy LRU – športový rybolov na umelú muchu

Súťaž o Pohár primátora mesta v stolnom tenise mládeže

Október

Magurský poludník – turistický prechod cez pohorie Magury

November

 

December

Memoriál MUDr. Jána Baju v ľadovom hokeji žiakov

 

  OBLASŤ  OBCHODNEJ,  PODNIKATEĽSKEJ A REGIONÁLNEJ SPOLUPRÁCE

Jún

Otvorenie letnej kúpeľnej sezónykaždoročná slávnosť s kultúrnym programom v Bardejovských Kúpeľoch

Júl

Bardejovské kúpeľné dni – podujatie s bohatým kultúrnym a zábavným programom

Výstava kvetov – tradičná výstava gladiol na kolonáde v Bardejovských Kúpeľoch s možnosťou kúpy kvetov

August

Bardejovský jarmok - najvychýrenejší  tradičný jarmok Východného

                                    Slovenska s bohatým kultúrnym a množstvom

                                    sprievodných podujatí

Bardkontakt – medzinárodná odborná konferencia k problematike obnovy

                         pamiatok

Autosalón – výstava automobilov

December

Mikulášske a Vianočné trhynecelý mesiac pred Vianocami sa rozsvieti vianočný stromček a námestie sa zaplní stánkami s vianočným tovarom