Kontakty

Mestský úrad Bardejov
Radničné námestie 16, 085 01 Bardejov
Tel.: 00421-54-4862123,127, 171, 172,
Fax: 00421-54-472 2476
e-mail: mesto@bardejov.sk
web: www.bardejov.sk
 
Turisticko-informačná kancelária
Radničné námestie 21
085 01Bardejov
Tel.: 00421- 54- 474 4003
e-mail: tikbardejov@proxisnet.sk
web: www.tik-bardejov.sk
 
 Turistická informačná kancelária - mesta Bardejov

 Bardejovské Kúpele
 Kino Žriedlo
 086 31 - Bardejovské Kúpele
Tel/Fax: 00421- 54/477 4477
e-mail:  info@bardejovske-kupele.sk
web: www.bardejovske-kupele.sk