Predstavenie

Vitajte v meste Bardejov,
v meste, ktoré píše už vyše 773 ročnú históriu. Je to významné mesto, ktorého cennou devízou sú pamiatky vytvorené v období stredoveku. Je známe tiež svetoznámymi kúpeľmi, krásnou okolitou prírodou a pomerne nenarušeným životným prostredím. Mesto je okresným sídlom a prirodzeným kultúrno-spoločenským i hospodárskym centrom horného Šariša. Má viac ako 33 tisíc obyvateľov a vďaka  svojím danostiam a svojej geografickej polohe si zachováva významné postavenie nielen v oblasti východného Slovenska, ale aj priľahlých oblastí a miest susedného Poľska.
         Prvá písomná zmienka pochádza z roku 1241. Mesto ležalo na dôležitej obchodnej križovatke, preto bolo uhorskými panovníkmi dosť preferované, čo sa prejavilo v udeľovaní práv a privilégií. Medzi najdôležitejšie patrili právo konať výročný jarmok, právo skladu, hrdelné právo a ďalšie. Najvýznamnejšie privilégium bolo udelené v roku 1376. Bardejov sa stal Slobodným kráľovským mestom. Vďaka rozvoju obchodu, cechov, remesiel , ale aj školstva a kultúry, sa Bardejov stal v stredoveku významným mestom Uhorska. Kvôli zabezpečeniu jeho pokojného rozvoja dali vtedajší panovníci v stredoveku vybudovať jedno z najdokonalejších mestských opevnení na Slovensku - fortifikačný systém. V súčasnosti patrí k najzachovalejším mestským obranným systémom a svojím významom sa zaraďuje do európskeho fondu kultúrneho dedičstva.
       Mesto Bardejov je jedným z mála miest na Slovensku, ktoré záchrane historického dedičstva venuje maximálnu pozornosť s cieľom zachovať toto dedičstvo pre ďalšie generácie. Už v 50-tych rokoch bolo historické centrum mesta - Radničné námestie vyhlásené za Mestskú pamiatkovú rezerváciu. Námestie obdĺžnikového tvaru je  obkolesené z troch strán 46-timi meštianskymi domami a štvrtá je vymedzená dominante mesta – gotickej  Bazilike minor sv. Egídia. Protiváhou je centrálne umiestnená reprezentačná ranorenesančná budova mestskej radnice. Odmenou za úspešnú rekonštrukciu historického jadra starého mesta bolo udelenie Európskej ceny – Zlatej medaily, udelenej Medzinárodným kuratóriom nadácie ICOMOS pri UNESCO v roku 1986. Ešte významnejšie ocenenie bolo Bardejovu udelené v meste CAIRNS v Austrálii na  24. zasadnutí Výboru pre svetové dedičstvo pri UNESCO  30.11. 2000 (pod č. 973 na základe kritérií: iii,iv), ktorým sa historické jadro Bardejova spolu s komplexom stavieb tvoriacich židovské suburbium stalo štvrtou lokalitou kultúrneho dedičstva zapísanou do Zoznamu svetového kultúrneho a prírodného dedičstva UNESCO. Týmto ocenením sa mesto Bardejov zaradilo ku klenotom svetovej kultúry.
        Bardejov je prirodzeným strediskom cestovného ruchu a významnou destináciou v rámci Slovenska, ktorého neodmysliteľnou a neoddeliteľnou súčasťou sú Bardejovské Kúpele, tradícia a návštevnosť ktorých výrazne presahuje hranice štátu. Vysoká úroveň kúpeľnej liečby,  ako aj tiché  a pokojné prostredie, vám zaručia stráviť príjemnú dovolenku, ktorá je obohatená o množstvo liečebných procedúr v ktoromkoľvek ročnom období. Kúpele vám ponúkajú maximálny relax, tiché a očarujúce prostredie, kde načerpáte nové sily. Svojím kúpeľným i turistickým významom sú Bardejovské Kúpele jednou z charakteristických dominánt nielen mesta Bardejov, ale aj celého Slovenska.
      Vážení návštevníci, príďte do Bardejova, a doprajete očiam pokochať sa krásou, ktorú vytvorili ľudské ruky v priebehu storočí. Zoznámite sa s bohatou históriou i bezprostrednou súčasnosťou mesta, ktoré patrí k najkrajším mestám na Slovensku.