Predstavenie

Kežmarok

Mesto Kežmarok bolo zapísané v zozname UNESCO v rámci zápisu súboru Drevených chrámov v slovenskej časti Karpatského oblúka v roku 2008. Kežmarok leží na severe územia v  malebnom prostredí Spiša pod  Vysokými Tatrami. Mesto vniklo zlúčením viacerých osád pôvodného slovanského obyvateľstva s osadou nemeckých prisťahovalcov. V 15. až 19. storočí pracovalo v meste vyše 40 cechov, čím patrilo medzi prvé štyri mestá na Slovensku. Zmienka z roku 1715 udáva že v meste bolo 263 remeselníckych dielní. V meste študovalo a pôsobilo veľa významných spisovateľov, umelcov a vedcov známych v celej Európe. Vyše sedem storočí existencie mesta sa odrazilo aj v jeho architektúre, ktorá obsahuje  stavebné  slohy od románskeho cez gotický, renesančný, barokový po klasicistický. Zvláštnosťou je urbanistické riešenie námestia do vidlicového tvaru s radnicou umiestnenou v strede a ukončené mestským hradom. Príďte si pozrieť vzácnu stredovekú knižnicu v evanjelickom lýceu, drevený artikulárny evanjelický kostol, rímsko-katolícku baziliku sv. Kríža, nádhernú renesančnú zvonicu a ďalšie pamiatky mesta.