Pamiatky

Chrám Archanjela Michala v Ladomírovej

História a súčasnosť chrámu

Drevený chrám zasvätený Archanjelovi Michalovi na východnom okraji obce v rovi­natom teréne postavili v roku 1742. Súčasťou jeho areálu je samostatne stojaca mladšia hra­nolová zvonica a zrubová ohrada so zastreše­nou vstupnou bránou. Zrubu postavenému na nízkej kamennej podmurovke dominuje kónický sa zužujúca veža so stĺpikovo-rámovou konštrukciou. Je skonštruovaná tak, že z vonkajšej strany obopína zrub vstupnej čas­ti chrámu. Konštrukciu z troch strán dopĺňa doskové zádverie. Chrám z vonkajšej strany chránia vertikálne uložené dosky so škára­mi krytými lištami. Trojpriestorovosť objek­tu zvýrazňuje osobitné zastrešenie každého z priestorov stupňovitou stanovou strechou ukončenou mimoriadne bohatou barokovou báňou so šindľovou krytinou. Tvar veží od­ráža vplyv západnej slohovej architektúry. Neobvyklé riešenie lode, ktorá má na štvorci zrubu nasadený oktogón, sa prejavuje v tva­re strechy i zaklenutí interiéru zriedkavou oktogonálnou klenbou. Strop svätyne tvorí zrezaný ihlan, len vo vstupnej časti je strop rovný. Loď presvetľujú dve združené okná na severnej a južnej stene, svätyňu tri jednodu­ché okienka. V exteriéri ich lemujú na červe­no natreté dekoratívne vyrezávané šambrány a chránia kované mreže. V lodi s emporou prí­stupnou rebríkovým schodiskom sa nachádza zariadenie z polovice 18. storočia. K pozoru­hodným častiam vybavenia patria štyri roko­kové svietniky, ktoré vyrezali z jedného kusa dreva. Ústredným prvkom je však nedávno obnovená bohato vyrezávaná, polychrómova­ná a zlátená architektúra ikonostasu, prestolu a žertvenika. Časť ikon padla za obeť druhej svetovej vojne, niektoré ikony zo 17. storočia patria do zbierkového fondu Šarišského mú­zea v Bardejove.