Predstavenie

Leštiny

Obec Leštiny ako samostatný samosprávny územný a správny celok Slovenskej republiky patrí administratívne  do okresu Dolný Kubín. Počtom obyvateľov (263) i rozlohou (693 ha) sa zaraďuje medzi najmenšie v okrese. Susedí  s obcami Vyšný Kubín, Dolný Kubín, Osádka a Lúčky a od okresného mesta je vzdialená 8 km. Chotár obce je umiestnený v južnej časti Oravskej vrchoviny, pozdĺž Leštinského potoka v Podchočskej brázde. Jeho vrchovinný povrch tvoria flyšové horniny, najvyššia je dolomitová Holica (1086 m. n. m.).  Stred obce je vo výške 586 m. n. m. Návštevníkom, okrem prekrásnej prírody, bohatej flóry a fauny, ponúka celý rad ďalších pozoruhodností. Sú to zachované stavby ľudovej architektúry,  zemianske kúrie a najmä drevený artikulárny kostol, ktorý sa do dnešných dní zachoval v pôvodnom neporušenom stave a v autentickom prostredí. V roku 2008 bol zapísaný do Zoznamu svetového kultúrneho dedičstva UNESCO.
Starostom obce je Ján Brašeň, obecné zastupiteľstvo tvoria poslanci Róbert Bancík, Miroslav Kovalčík, Ján Mačuha, Ján Pangrác a František Štamberský.