Mesto Levoča

Levoča je okresným mestom, administratívne začleneným do Prešovského samosprávneho kraja. Rozprestiera sa na východnom Slovensku v regióne Spiš pod Levočskými vrchmi, v nadmorskej výške 573 m. Mesto sa nachádza na hlavnom cestnom ťahu - cesta I. triedy 18 (E 50) a II. triedy 533. Výhodná poloha urobila v minulosti z Levoče dôležitý bod na obchodných cestách. Levoču z obdobia stredoveku poznáme ako hlavné mesto Spoločenstva spišských Sasov, ako samostatné slobodné kráľovské mesto s mnohými privilégiami, ako centrum medzinárodného obchodu, ako sídlo Spišskej župy a ako kultúrno - spoločenské centrum širokého okolia.
Ale aj súčasná Levoča dokáže učarovať svojím jedinečným urbanistickým výrazom stredovekého námestia, obklopeného zachovalými, honosnými meštianskymi domami, ktoré sú až obdivuhodne v symbióze s nízkou až vidieckou zástavbou ostatných ulíc. Dominantou námestia zostáva Radnica s pôsobivými renesančnými arkádami, zvonica, klietka hanby a Kostol sv. Jakuba, ktorý je druhým najväčším kostolom na Slovensku a najväčším kostolom na Spiši, ktorého svätyňu zdobí najvyšší neskorogotický oltár na svete, výnimočné dielo Majstra Pavla z Levoče. Majster Pavol z Levoče bol Slovákmi zvolený za najvýznamnejšiu osobnosť milénia. V Levoči pôsobil po roku 1500, kde mal rezbársku a pravdepodobne aj maliarsku dielňu. Svojou dielňou dovŕšil vyše dvestoročnú rezbársku tradíciu Spiša a Slovenska. Na dielach levočského rezbára je obdivuhodná nielen kvalita ale aj rozsah. Sú roztrúsené po celom Slovensku, môžeme ich obdivovať v Šariši, na Gemeri a Liptove.
Zachované architektonické prvky stredovekého mesta radia Levoču medzi najkrajšie pamiatkové rezervácie na Slovensku. V roku 2009 bola Levoča zapísaná do Zoznamu svetového kultúrneho a prírodného dedičstva UNESCO ako súčasť lokality „Levoča, Spišský hrad a pamiatky okolia".
Levoča je prirodzeným kultúrnym – spoločenským i hospodárskym centrom. Počas Medzinárodného kultúrneho festivalu Dni Majstra Pavla sa prezentujú umelci a remeselníci rôznych žánrov a zameraní s medzinárodnou účasťou. Levoča je na Slovensku i v Európe známa ako najstaršie pútnické miesto Východného Slovenska – Mariánska hora – levočská Mariánska púť. Kostol Navštívenia Panny Márie – bazilika minor, ktorý sa vypína na mariánskej hore, sa môže pýšiť zaradením Európskym združením mariánskych pútnických miest medzi svetové pútnické centrá. Levoča má aj ďalšie danosti, ktoré lákajú turistov. Vybudované pešie a cykloturistické trasy vedúce Levočskými vrchmi, ktoré ponúkajú nedotknutú prírodu a nádherné scenérie. Levoča je dôležitým strediskom nevidiacich a slabozrakých Slovenskej republiky. Osobám s týmto zdravotným znevýhodnením je poskytované vzdelanie s celoslovenskou pôsobnosťou. Nachádza sa tu Slovenská knižnica pre nevidiacich Mateja Hrebendu, ktorá je jediným a jedinečným celonárodným knižnično-informačným centrom pre zrakovo znevýhodnených ľudí Slovenska i Slovákov žijúcich v zahraničí. Levoča bola i miestom stretnutí prvých mužov európskych krajín. V roku 1474 ju navštívil Matej Korvín, v roku 1497 štyria bratia Jagelovci, jeden z nich bol poľský a jeden uhorský kráľ, v roku 1998 tu prebehol V. summit prezidentov 11 stredoeurópskych štátov, v roku 2003 Levoču navštívili ministri kultúry krajín V4 a v roku 2011 ministri obrany týchto krajín a Ukrajiny.

Levočské naj:
Najstaršie nálezy sú z 9. storočia. Prvá písomná zmienka - z roku 1249. Historické jadro mesta - v roku 1950 vyhlásené za mestskú pamiatkovú rezerváciu Hradobný systém - takmer kompletne zachovaný, z 15 bášt a veží sa zachovalo šesť, z toho tri brány: Košická, Poľská a Menhardská. Najvyšší na svete je hlavný gotický oltár (18,62 m) v kostole sv. Jakuba a vyrobený z lipového dreva v dielni Majstra Pavla v 16.storočí. Najväčšie v Európe je námestie so stredovekým tvarom obdĺžnika o stranách v pomere 3:1. Jediná úplne zachovaná krížová chodba na Slovensku zo 14. storočia sa nachádza v budove Starého kláštora minoritov. Najväčšia púť na Slovensku sa konala v r. 1995 v Levoči počas návštevy Svätého otca pápeža Jána Pavla II.
 
Zo života mesta:
http://www.levoca.sk/zo-zivota-mesta-2014.phtml?id5=21464&original_idm=72195
 
Z kroniky mesta:
http://www.levoca.sk/vyznamne-udalosti.phtml?id5=11788&original_idm=60741
 
Zdroj:
Gabriela Hudáková , Dana Kristeková , Marek Styczynski : Stary Sacz a Levoča- Karpatské mestečká s klímou, Krakow : Amistad Spolka z o.o.,2011
Magdaléna Janovská : Manažment plán 2012 – 2022 Levoča - ako súčasť lokality Spišský hrad a pamiatky okolia, Levoča : J plus J s.r.o., 2011
http://sk.wikipedia.org/wiki/Majster_Pavol_z_Levo%C4%8De
http://www.levoca.sk/