História obce

Obec Ruská Bystrá leží v horskom prostredí juhovýchodnej časti Vihorlatu, v nadmorskej výške okolo 450 m. Kat. územie sa nachádza v území s vysokým stupňom ochrany prostredia (CHVÚ Vihorlatské vrchy, CHKO Vihorlat, ÚEV Morské oko a Drevený kostolík /UNESO/). Obec je napojená aj na sieť turisticky značkovaných chodníkov - chodník č. 5781 zelená značka, vedie z Remetských Hámrov - vstupnej brány do CHKO Vihorlat - priamo k drevenému kostolíku, čím sa vytvorili nové možnosti návštevy obce aj pre vyznávačov pešej turistiky. Vidiecky cestovný ruch a agroturistika na Slovensku sa stávajú relatívne novou formou cestovného ruchu hlavne v horských a podhorských oblastiach. V súčasnosti v obci žije 124 obyvateľov.Aj napriek malému počtu obyvateľov vzrastá turistický význam obce a sú tu predpoklady aj pre rozvoj vidieckej turistiky. Pozitívne faktory a predpoklady ďalšieho rozvoja turizmu v obci je pripraviť plochy pre stretávanie sa obyvateľov obce, chalupárov a turistov (návštevníci lokality UNESCO). Neskôr obyvateľov výrazne pribúdalo. V roku 1828 bolo už 97 domov a 732 obyvateľov. Gréckokatolický kostol pochádza z roku 1720. Je typickou rusínskou obcou severovýchodného Slovenska. V obci žijú iba gréckokatolícki veriaci.