Predstavenie

Vlkolínec

Vlkolínec je pozoruhodne neporušene zachovaný sídelný celok, pozostávajúci z typických zrubových objektov stredoeurópskeho typu. 
Vlkolínec je historickou časťou Mesta Ružomberok, ktorá bola zapísaná do zoznamu svetového kultúrneho prírodného dedičstva UNESCO dňa 11. 12. 1993 v Kolumbii – Cartagene dedičstva UNESCO ako posledná obývaná osada v karpatskom regióne zachovaná ako celok  v pôvodnej ľudovej architektúre, kde sa snúbi tvorivá činnosť človeka s prírodou.Vlkolínec sa nachádza v Národnom parku Veľká Fatra. Prvá písomná zmienka o obci je z r.1461. Vo Vlkolínci je zachovaných 45 usadlostí, ktoré tvoria obytné domy a hospodárske stavby z dreva. Bola to sedliacko – želiarska obec. Najväčší počet obyvateľov mal Vlkolínec v roku 1869 ( 345 obyv. ), v súčasnosti tu žije 19 obyvateľov.

Turisti prichádzajú do Vlkolínca celoročne aby zacítili neopakovateľnú atmosféru a harmóniu prírody s tvorivou činnosťou človeka. Najzaujímavejšími expozíciami, ktoré môžu turisti vo Vlkolínci navštíviť sú Roľnícky dom a dvor so stálou expozíciou bývania v minulosti. V humne Roľníckeho domu expozícia dobového náradia.  V priestoroch bývalej školy je zriadená Galéria ľudového umenia s expozíciou salašníctva a ovčiarstva, poľovníckych trofejí a obrazov ľudových umelcov. 
Vo Vlkolínci najmä počas letnej sezóny  môžu turisti sledovať a vyskúšať si  prácu ľudových remeselníkov- rezbárov, šindliarov, drotárov, ketliarok, tkáčok, priadky, či maliarov. Expozícia rodáka Z Vlkolínca pátra Pavla Horského sa nachádza vo fotogalérii a obsahuje fotografie, predmety a písomnosti z jeho života a z histórie Vlkolínca. V centre osady sa nachádzajú najdôležitejšie historické stavby Vlkolínca  a to drevená rumpáľová studňa hlboká 12 metrov a zvonica z roku 1770. Drevená studňa slúžila ako jediný zdroj pitnej vody až do roku 1994. Zvonica bola jediná časomiera v osade, slúžila tiež na ohlasovanie modlitieb. Kostol navštívenia Panny Márie bol postavený v roku 1875 .

Vlkolínec je jedným z mála relatívne zachovaných príkladov optimálneho vzťahu človeka a krajiny. Unikátom tejto lokality je práve harmónia vzťahu človeka a prírody. Život a architektúra Vlkolínca je nemenná už stáročia a ľudia tu stále žijú. Vlkolínec je živý skanzen kde má návštevník pocit, že zastal čas. Počas roka sa vo Vlkolínci koná viacero kultúrnych a spoločenských udalostí. Najznámejšou je Nedeľa vo Vlkolínci. Práve život v osade je atribútom výnimočnosti tejto lokality, preto krehký vzťah návštevníkov a domácich obyvateľov musí byť vo vzájomnej úcte a tolerancii. Hrdí obyvatelia Vlkolínca sa zapojili počas 2.svetovej vojny do Slovenského národného povstania , kde viacerí padli a Vlkolínec bol nemeckými vojskami ťažko poškodený keď bola vypálená tretina obce, ktorá sa dodnes z toho nespamätala. Vlkolínec je v súčasnosti výborným cieľom nielen pre návštevníkov Liptova ale aj turistov a cykloturistov prichádzajúcich spoznávať Mesto Ružomberok a stredisko cestovného ruchu Malinô Brdo kde sa nachádza veľa možností aktívneho odpočinku počas celého roka.

www.ruzomberok.sk
www.vlkolinec.sk