Združenie - Slovenské dedičstvo UNESCO

Dňa 29. 11. 2012 v Ružomberku došlo k podpísaniu  zakladateľskej zmluvy a urobil sa tak prvý krok k sfunkčneniu združenia  Slovenské dedičstvo UNESCO. Zástupcovia slovenských lokalít zapísaných v Zozname svetového kultúrneho a prírodného dedičstva UNESCO tak potvrdili záujem o spoluprácu v oblasti nielen cestovného ruchu. 

Slovenské dedičstvo UNESCO má za cieľ podporovať spoluprácu lokalít UNESCO na Slovensku, presadzovať záujmy kultúrneho a prírodného dedičstva a presadiť tieto lokality ako jednu z priorít propagácie Slovenska. Zakladateľská zmluva združenia bola podpísaná na Mestskom úrade v Ružomberku.

Zároveň sa uskutočnilo aj prvé Valné zhromaždenie tohto združenia, na ktorom si jeho členovia zvoli vlastné orgány. Predsedom združenia Slovenské dedičstvo UNESCO sa stal Ján Pavlík, primátor mesta Ružomberok, ktorý bude aj predsedom Správnej rady. Za členov Správnej rady boli zvolení: Nadežda Babiaková (primátorka Banskej Štiavnice) a Miroslav Vilkovský (primátor Levoče). Kontrolórom bude Igor Frič (hlavný kontrolór mesta Ružomberok) a výkonným manažérom združenia Martin Hromada (vedúci Oddelenia regionálneho rozvoja a kultúry, MsÚ Ružomberok).   Účelom združenia je vytvoriť podmienky pre koordinovanú cieľavedomú činnosť jeho členov a partnerských organizácií pre rozvoj a marketing lokalít prírodného a kultúrneho dedičstva UNESCO. V rámci tejto činnosti chcú členovia združenia organizovať spoločný marketing lokalít UNESCO, podporovať a vytvárať pozitívny imidž Slovenska ako destinácie UNESCO, jednotlivých lokalít a cestovného ruchu v nich. Takisto v nich podporovať  kultúrny, spoločenský a podnikateľský život, zúčastňovať sa na cezhraničných projektoch a podobne. „Som veľmi rád, že myšlienka založenia združenia Slovenské dedičstvo UNESCO sa zrodila práve v Ružomberku a som presvedčený, že napriek neľahkej dobe, ktorú práve žijeme, dokážeme spoločne s významnými slovenskými lokalitami zapísanými v zozname UNESCO spolupracovať na pozitívnych veciach. Spojenie týchto lokalít v jednom združení bude určite prínosom jednak pre každú z nich, zároveň pre všetky spoločne, a pre celé Slovensko v oblasti cestovného ruchu i kultúry," vyjadril sa Ján Pavlík, predseda združenia Slovenské dedičstvo UNESCO.Zakladateľská zmluvaZakladateľská zmluva
PDF dokument, veľkosť 389 kB
Pridané dňa: 08. 04. 2015