Expozície a výstavy

Výstava vo vstupnom areáli Dobšinskej ľadovej jaskyne
Otvorená v roku 1997. Pozostáva zo 6 panelov. Prvá časť predstavuje krasové javy Slovenského raja, jaskynný systém Stratenskej jaskyne, zaľadnenie Dobšinskej ľadovej jaskyne, geomorfologické zaujímavosti Slovenského raja, druhá časť históriu Dobšinskej ľadovej jaskyne, objavenie, sprístupnenie a vedecký výskum ľadovej výplne jaskyne.