Expozície a výstavy

Výstava vo vstupnom areáli Jasovskej jaskyne
Otvorená dňa 27. 5. 1997. Prvá časť obsahuje informácie o geologických a geomorfologických pomeroch Jasovskej jaskyne a okolia, o foriem sintrovej výplne, speleoklimatických a hydrologických pomeroch jaskyne, paleontologických nálezoch a jaskynnej faune. Druhá časť predstavuje ochranu jaskyne v rámci Národnej prírodnej rezervácie Jasovské dubiny v NP Slovenský kras a ozdravovacie speleoklimatické pobyty v jaskyni.

Environmentálno -výchovná expozícia v areáli jaskyne Domica

Pôvodná expozícia archeologických nálezov a sintrovej výzdoby bola inštalovaná vo vitrínoch vstupného areálu jaskyne Domica. V roku 2004-2005 bola táto expozícia rozšírená o ďalších 5 vitrín s názornou ukážkou škráp, závrtov, jaskýň, archeologických predmetov a historickej expozície. Vitríny sú doplnené 8 panelmi, ktoré predstavujú základné typy škráp, závrtov, jaskýň, skalných tvarov v jaskyniach, sintrovej výplne, jaskynných živočíchov, archeologických predmetov v Domici a úlohu vody v krase. V areáli bola zriadená aj miestnosť s veľkoplošným premietaním náučno-výchovných filmov. V exteriéri areálu sa vybuduje expozícia základných horninových typov Slovenského krasu.