Karpatské bukové lesy na Slovensku

Rožok – Národný park Poloniny
Založené v roku 1965, výmera kmponentu SD 67 ha, nárazníková zóna 41 ha, nadmorská výška: NP 260-1 210 m, SD 440-789 m.
Rozlohou najmenšie územie leží v Bukovských vrchoch severovýchodne od obce Ulič  a juhovýchodne od obce Uličské Krivé. Jeho nárazníková zóna sa dotýka štátnej hranice medzi Slovenskom a Ukrajinou. Územie sa rozprestiera vo výške 500 – 790 m n. m. V lokalite prevažuje takmer čistý bukový prales vyznačujúci sa premenlivou štruktúrou z hľadiska výšky a priemeru kmeňa. Najväčšia časť lesov rezervácie je vo vývojovom štádiu dorastania a optima. Pôdy bohaté na humus vytvárajú podmienky pre jeden z najproduktívnejších bukových lesov na území Slovenska so zásobou dreva ž 1 029 m3 na hektár.
 
Stužica – Bukovské vrchy, Národný park Poloniny

Založené v roku 1964, výmera komponentu SD 2950 ha, nárazníková zóna 11 300 ha, nadmorská výška: NP 260-1 210 m, SD 512-1210 m.
Lokalita sa rozprestiera v Bukovských vrchoch pozdĺž štátnej hranice s Poľskom od jej styku s Ukrajinou na kóte Kremenec, severne od Novej Sedlice v okrese Snina až po pramennú oblasť riečky Udava. Samotný hraničný hrebeň je rozvodnicou úmorí Baltického a Čierneho mora. Má veľké výškové rozpätie od cca 450 do 1 221 m n. m. Súčasťou jadrového územia sú okrem samotnej Stužice aj prírodné rezervácie Riaba skala, Pľaša, Šípková a Udava a priľahlé lesné porasty. Okrem 200-ročných bukov (Fagus sylvatica) a vyše 300-ročných mimoriadne mohutných jedincov a skupín jedle bielej (Abies alba), sú tu rovnako mohutné jedince javora horského (Acer pseudoplatanus)  i bresta horského (Ulmus glabra). Stužica je svojou rozlohou a zachovalosťou prirodzených lesných komplexov na úrovni prvotného pralesa unikátna nielen na pomery Slovenska, ale i celej Európy.
 
Havešová – Národný park Poloniny

Založené v roku 1964, výmera komponentu SD 171 ha, nárazníková zóna 64 ha, nadmorská výška: NP 260-1 210 m, SD 442-741 m.
Nachádza sa pod hrebeňami Nastazu v pohorí Bukovské vrchy neďaleko obcí Kalná Roztoka a Stakčínska Roztoka v okrese Snina. Jadrové územie tvorí Národná prírodná rezervácia Havešová. Zaberá územie v nadmorskej výške od 440 do 741 m n. m. Snehová pokrývka trvá 140 – 145 dní v roku. Rezervácia má charakter takmer rovnorodého bukového pralesa s prímesou cenných listnáčov v optime svojho vývoja. Nájdeme tu buky s výškou nad 50 m a hrúbkou kmeňa vyše 100 cm. Vývojový cyklus pralesa trvá 220 – 250 rokov.