Kontakt

Správa Národného parku Poloniny v Stakčíne
Ulica mieru 193, 067 61  Stakčín
Tel.: +421 – (0)57 – 7685615
fax:  +421 – (0)57 – 7685615
Web: http://www.sopsr.sk/nppoloniny/sk/uvod.php
 
Správa Chránenej krajinnej oblasti Vihorlat v Michalovciach
Fraňa Kráľa 1, 071 01 Michalovce
Tel.: +421 – (0)56 – 688 25 41 / 43
Fax: +421 – (0)56 – 688 25 42
Web: http://www.sopsr.sk/vihorlatweb/