Úvod - Vihorlatské pralesy

Prales Vihorlat
Založené v roku 1973, výmera komponentu SD 2 578 ha, nárazníková zóna 2 413 ha, nadmorská výška: CHKO 157-1076 m, SD 517-1 076 m.
Vihorlat je rozsiahly komplex bukových pralesov, ktorý sa tiahne pozdĺž oblúka hlavného hrebeňa Vihorlatských vrchov severne od jazera Morské oko. Zahŕňa vrchol Vihorlatu a časť Chránenej krajinnej oblasti Vihorlat až po vrch Fedkov. Komplex má výškové rozpätie 630 – 1 076 m n. m. Bukové lesy rezervácie majú dobrý zdravotný stav. Sú charakteristické dominanciou buka lesného (Fagus sylvatica), absenciou smreka obyčajného (Picea abies) a nízkym zastúpením jedle bielej (Abies alba), javora horského (Acer pseudoplatanus) a jaseňa štíhleho (Fraxinus excelsior). Nie sú výnimkou 240 – ročné a staršie exempláre buka. Celý vývojový cyklus v tomto pralese trvá 220 – 230 rokov.
 
Národná prírodná rezervácia Morské oko
Oproti iným pohoriam sa práve Vihorlatské vrchy pýšia výnimočným prírodným úkazom. Je ním bezpochyby prírodné horské jazero s poetickým názvom Morské oko. Jazero Morské oko je najväčšie nekrasové jazero v Karpatoch a zároveň tretie najväčšie prírodné jazero na Slovensku (po Štrbskom plese a Veľkom Hincovom plese vo Vysokých Tatrách). Vzniklo v dávnej minulosti prirodzeným spôsobom, ako dôsledok rozsiahleho pôdneho zosuvu z východných svahov priľahlého vrchu Motrogon. Táto blankytne modrá slza Vihorlatu sa rozkladá v nadmorskej výške 618 metrov, zaberá plochu približne 14 hektárov, pri maximálnej dĺžke 750 a šírke 312 metrov. Jeho najväčšia hĺbka sa pohybuje v rozpätí do 25 metrov. Vodou ho zásobuje 5 stálych a niekoľko periodických prítokov. Najvýdatnejší je Čierny potok. V južnom cípe je umelo vybudovaná hrádza, z ktorej vyteká jeden odtokový vodný tok, potok Okna. Hrádza jazera pozostáva z hrubých balvanov. V 80 – tých rokoch 19. storočia bola horná časť hrádze spevnená tak, aby umožňovala regulovať stav vody v odtoku – v riečke Okna. Po obmedzení výroby v železiarňach v Remetských Hámroch bola hrádza prebudovaná tak, že odtok vody z jazera sa už nedal regulovať. V súčasnosti má hrádza dĺžku 33 metrov a jej šírka v korune dosahuje 12 metrov. Jazero Morské oko ma pri pohľade zo Sninského kameňa
(1 005 m n. m.)  podobu nepravidelnej päťcípej hviezdy.
Celé jazero sa dá dookola obísť chodníkom. Je to nenáročná a pôsobivá prechádzka. Zaujímavosťou na tejto trase sú lesné porasty bučín, ktoré majú pralesový charakter. Môžeme tu teda vidieť takmer všetky vývojové štádiá bukového lesa - od mladých semenáčikov, cez časti mladín, dospelé stromy rôzneho veku a dimenzií, prestárle, vysychajúce jedince, obrastené drevokaznými hubami, až po už odumreté, vyvrátené stromy.
Neďaleko Morského oka (v nadmorskej výške 727 m. n. m) leží druhé najzachovalejšie jazero vo Vihorlate – Malé Morské oko. Jeho kolísavá vodná hladina (s hĺbkou od 2,4 do 4 metrov) zaberá plochu 0,33 ha. Napája ho jeden stály prameň, no zvláštnosťou je že toto jazierko nemá žiadny povrchový odtok.
 
Turistika v NPR Morské oko

Cez územie vedie jeden náučný chodník. Na trase dlhej 16 km sa návštevník dozvie o základných údajoch CHKO Vihorlat, geológií územia, Morskom oku, okolitých lesných spoločenstvách, rastlinstve, živočíšstve vo Vihorlate, histórií železničky, baníctve a železiarstve. Trasa NCH vedie množstvom malebných lesných zákutí prechádza okolo jazera Morské oko smeruje na Sninský kameň a končí na Sninských rybníkoch.
 
Náučný chodník je rozdelený na  tri časti :
1. časť : parkovisko pred Morským okom – okruh okolo Morského oka – 4 km
2. časť : Morské oko – Sninský kameň – 4 km
3. časť : Sninský kameň – Sninské rybníky – 8 km.